The Sound of a Flower - The Sound of a Flower - Vietsub, Full HD

The Sound of a Flower

The Sound of a Flower

Nội dung phim

Trong triều đại Joseon, Lino-Sun Chae-Sun thách thức quy tắc chỉ cho những người đàn ông chỉ được phép hát trong khi điều hướng sự tận tâm với giáo viên của mình và những yêu cầu của cha của nhà vua.

Review phim The Sound of a Flower