Quần Long Đoạt Bảo - Three Against the World - Vietsub, Full HD

Quần Long Đoạt Bảo

Three Against the World

Nội dung phim

Phim nói về một anh chàng thám tử tên là Chan. Anh ta nhận lời yêu cầu giúp đỡ từ người cha đỡ đầu của mình để bảo vệ một quyển kinh Koran trong một buổi triển lãm. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Review phim Quần Long Đoạt Bảo