Đức Phật - Buddha: Rajaon ka Raja - Vietsub, Full HD

Đức Phật

Buddha: Rajaon ka Raja

Nội dung phim

Bộ phim Đức Phật kể về cuộc đời từ khi đản sanh đến lúc nhập niết bàn của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Review phim Đức Phật